2. CV, attester og referanser

Når jobbveilederen tar kontakt med en arbeidsgiver,
er det viktig å fortelle litt om deg.
For arbeidsgiveren er det også viktig å se din CV og dine attester,
hvis du har noen.

CV
En CV er et dokument som beskriver din utdannelse
og hva du har gjort i arbeidslivet.
Jobbveilederen din kan hjelpe deg å lage en CV.

Attest
En attest kan fortelle om et arbeid
du har hatt tidligere eller
hvordan du har vært på skolen.
Under «Ulike jobber» fortalte vi mer om hva en attest er.

Referanse
Når du søker jobb, er det vanlig å oppgi referanser.
Referanser er personer som kjenner deg fra en tidligere jobb.
Når du søker jobb,
kan arbeidsgiveren ringte til en eller flere referanser.
Referanser kan fortelle om deg og hvordan du jobber.

En bunke papirer og to hender som skriver på en bærbar PC.
Jobbveilederen din kan hjelpe deg
å skrive en CV.

Startside << Forrige Neste >>