Til støtteapparatet

Denne nettressursen er laget for mennesker med utviklingshemning. Den gir mye nyttig informasjon om arbeidslivet. Den er laget i prosjektet «Støtte til vanlig arbeid», et prosjekt om arbeid på ordinære arbeidsplasser. Imidlertid gjelder det aller meste av innholdet også i skjermet virksomhet. Det kan også være nyttige for brukere av arbeidssentre eller andre dagaktivitetstilbud i kommunal regi, som skal begynne å jobbe deltid i en ordinær bedrift.

Støtteperson
De fleste med utviklingshemning vil ha best utbytte av å bruke nettressursen sammen med en støtteperson. Det kan for eksempel være en lærer, en jobbveileder og/eller en av foreldrene. Støttepersonen kan evt. hjelpe brukeren ved å velge ut stoff som skal studeres. Det er nok best for de fleste å ikke studere alt stoffet på en gang. Det kan bli vanskelig å huske alt hvis det leses fortløpende. Dessuten kan det hende at noe informasjon ikke gjelder brukeren. Det kan for eksempel være påminnelsene om å være høflig og å ikke sovne på jobb og/eller å sitte ordentlig på en stol.

Anbefalinger
Før brukeren går i gang med å studere innholdet, anbefales det at han/hun ser gjennom veiledningsfilmen for nettressursen.
Når brukerne har lest en nettside, vil de fleste ha utbytte av å samtale med støttepersonen om innholdet. Dessuten kan det hende at det lurt å klikke på flere ordforklaringer enn det brukeren gjorde i første omgang.
Repetisjoner og overlæring (gå gjennom noe flere ganger enn man skulle tro var nødvendig) er svært viktige for målgruppen, så det er fint om de går gjennom de samme temaene flere/mange ganger. Ved feil quiz-svar kan man for eksempel benytte anledningen til å snakke om det brukeren har misforstått og/eller lete etter riktig(e) svar, når stoffet studeres på nytt.

Linjeskift
I tekstene er linjeskift lagt i tråd med prinsippene for lettlest tekst. Ved stor forstørrelse eller liten skjerm legges det automatisk til ytterligere linjeskift. Dette kan medføre ett eller få ord på enkelte linjer.

Nettressurs for støtteapparatet
I prosjektet «Støtte til vanlig arbeid» ble det også laget en nettressurs for støtteapparatet, ikke minst jobbveiledere og lærere, se www.laboris-støtte.no.

Om utviklingen av nettressursene
Prosjektet «Støtte til vanlig arbeid» ble støttet finansielt av Stiftelsen Dam (tidligere kalt ExtraStiftelsen) i 2018 og 2019. NNDS (Norsk Nettverk for Down Syndrom) var søkerorganisasjon. Karde AS utførte mesteparten av arbeidet. Se omtale av prosjektet på http://www.karde.no/vanligarbeid.