3. Dagsplan, jobbveileder og trening

Dagsplan
Det kan være godt å ha en dagsplan.
En dagsplan beskriver hva du skal gjøre i løpet av en arbeidsdag.
Ofte kan du gjøre arbeidsoppgavene i den
rekkefølgen de står i planen.
Kanskje står det klokkeslett for når du skal gjøre noen av arbeidsoppgavene.
Ved siden av ser du et eksempel på en dagsplan.

Jobbveileder og trening
Ofte må du lære å gjøre noe du ikke kan fra før.
For en arbeidsoppgave kan kanskje jobbveilederen din se
hva du får til og hva som ikke går så bra.
Dermed kan jobbveilederen finne ut
hva du trenger å trene på.
Og så kan du trene akkurat på dette.
Da blir det lettere å mestre hele arbeidsoppgaven.

Startside << Forrige Neste >>