4. Prøve ulike jobber blant annet under skolegang

Det er ofte lurt å prøve å jobbe noen forskjellige steder.
Det er også bra å prøve å gjøre forskjellige ting.
Da kan du finne ut hva du liker og ikke.
Du og de som hjelper deg,
kan dessuten finne ut hva som er greit for deg å gjøre og ikke.

Under skolegang
På skolen er det flere sjanser til å prøve forskjellig arbeid.
Det gjelder både ungdomsskolen og videregående skole.
Noen skoler lar elevene besøke forskjellige arbeidsplasser.
Da får elevene se hva som skjer på disse arbeidsplassene.

Skoleelev får prøve å jobbe i et vaskeri
Denne skoleeleven får prøve å jobbe
i et vaskeri.

Startside << Forrige Neste >>