6. Avtale om prøvetid

Når du begynner å arbeide et sted,
er det vanlig med prøvetid.
Det kan gjelde både for arbeidspraksis og for faste jobber.
I prøvetiden vil arbeidsgiver se
om du passer til jobben.
Og du vil se om jobben passer for deg.
For arbeidsutprøving er det ikke vanlig med lønn i prøvetiden,
men det hender at man får lønn.

For arbeidsutprøving er en prøvetid på noen uker vanlig.
Går disse ukene greit,
blir som regel arbeidsforholdet forlenget.
For noen jobber kan prøvetiden være lenger.

Avtale om prøvetid
Arbeidsgiver og jobbveileder skal lage en avtale om prøvetiden.
Noen steder kalles avtalen praksisavtale.
Der står det
hvor lenge prøvetiden varer,
din arbeidstid og
hvilke arbeidsoppgaver du skal gjøre.
Navnet ditt samt navnene på arbeidsgiveren
og jobbveilederen skal også stå i avtalen.

Ung kvinne jobber med å pakke kartonger med varer.
Den unge kvinnen har prøvetid
i en jobb hvor hun pakker og
sender varer.

Startside << Forrige Neste >>