7. Samarbeid mellom jobben og hjemmet ditt

Det kan være lurt å samtykke til at jobbveilederen og hjemmet ditt samarbeider og deler informasjon om deg.
Slikt samarbeide vil som regel støtte deg i jobben.

Her er noen eksempler:

  • Din mor forteller jobbveilederen din om arbeid du har gjort tidligere, og hva du er flink til.
  • Jobbveilederen forteller ansatte der du bor at du trenger hjelp til å komme tidsnok på jobb.

Det kan hende du må skrive under på en samtykkeerklæring for dette.
Det er helt frivillig om du vil tillate at jobbveilederen og hjemmet ditt samarbeider.

Startside << Forrige Neste >>