10. Verneombud

På alle arbeidsplasser med over 10 ansatte,
skal det være et verneombud.
På noen ekstra store arbeidsplasser
kan det være flere enn ett verneombud.
Arbeidstakerne velger hvem som skal være verneombud.
Verneombudet har et spesielt ansvar for å passe på
at det er trygt og godt å jobbe på arbeidsplassen.
Arbeidstakere kan kontakte verneombudet
hvis de syns at noe ikke er trygt og godt
eller blir gjort feil.

Du kan også snakke med jobbveilederen din eller sjefen din
hvis du syns at noe virker utrygt eller utrivelig.

To menn i vernehjelmer. Den ene mannen holder en sjekkliste, mens den andre peker på noe et stykke bort.
Verneombudet med den gule hjelmen
gjør en god jobb.

Startside << Forrige Quiz