7. Attester

Arbeidsgivere lager ofte arbeidsattester
når noen slutter å jobbe hos dem.
En arbeidsgiver er sjefen på arbeidsplassen.
En arbeidsattest forteller når og hvor lenge
du har jobbet et sted.
Den forteller også hva arbeidsoppgavene dine har vært.
Attesten kan beskrive hvordan du har gjort disse oppgavene.
Dessuten kan attesten si noe om hvordan du er som person.

Be om attest når du slutter å jobbe et sted.
Går du på skole,
kan det være lurt å be læreren om en attest
når du slutter.
Arbeidsattester er nyttig for at arbeidsgivere kan se
om du kan passe til å jobbe hos dem.

Ta godt vare på attestene dine!

Startside << Forrige Quiz