10. Verneombud

Arbeidsplasser med mer enn 10 ansatte skal ha et verneombud.

En av de ansatte er verneombud.
De andre skal vite hvem dette er.
Verneombudet skal passe på at
arbeidsplassen gjør som arbeidsmiljøloven sier.
Denne loven dreier seg blant annet om ansattes sikkerhet, helse og velferd.
Verneombudet kan for eksempel hjelpe til
når man skriver arbeidskontrakt.
Ansatte kan gå til verneombudet hvis de mener
at noe ikke er bra på arbeidsplassen.

En sjef i dress og en arbeider i arbeidsklær i et verksted.
Sjefen forklarer verneombudet
hvordan arbeiderne er sikret
mot skader.

Startside << Forrige Neste >>