1. Rettigheter og plikter

Både arbeidsgiver og arbeidstaker har rettigheter og plikter.
Rettigheter og plikter er beskrevet i Arbeidsmiljøloven.
Rettigheter er det arbeidstakere har rett til.
Plikter er det de må gjøre.
Arbeidsgivere kan gi flere goder enn det loven krever.
For eksempel gir noen arbeidsgivere mer fri
enn det loven krever.

Du kan regne med å få støtte til å lære det du trenger i jobben.

Rød bok med norges lover fra 1687 til 2017.

Startside Neste >>