3. Arbeidsmiljø

Det er også viktig at de som arbeider et sted,
har det godt sammen.
Det vil si at ingen erter, plager, er ubehagelig eller snakker stygt om andre.
Arbeidstakere skal heller ikke holdes utenfor fellesskapet.
Å holdes utenfor kan for eksempel være å alltid måtte sitte alene i lunsjen.
Når alle har det godt sammen på en arbeidsplass,
har de et godt arbeidsmiljø.

Bilde i fugleperspektiv av ti arbeidere i arbeidsuniform i et rom.
Disse arbeidstakerne har
et godt arbeidsmiljø.

Startside << Forrige Neste >>